WELCOME TO OUR NEW WEBSITE

RECRUITMENT
TEAM SALE - Độ tuổi từ 18 đến 24

Sale Assisstant

Online Service

Warehouse Staff

Ca làm việc :

Sáng (10AM - 4PM)

Chiều (4PM - 10PM)

Địa điểm làm việc :

FLAGSHIP STORE

67C TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TEAM MEDIA - Độ tuổi từ 20 trở lên

Social Marketing

Graphic Designer

Fashion Designer

Content Creator

Ca làm việc :

Sáng (10AM - 4PM)

Chiều (4PM - 10PM)

Địa điểm làm việc :

FLAGSHIP STORE

67C TRẦN QUANG KHẢI, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, QUẬN 1, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH